15.4. Vločkovanie

Ceny MOC bez DPH
Vločkovač

Vločkovač  je špeciálny prípravok, ktorý zoskupuje aj veľmi jemne rozptýlené nečistoty do väčších celkov (flokulátov), ktoré sa potom dajú ľahko odfiltrovať vo filtračnom zariadení.

Informáciu o nebezpečenstve látky/zmesi nájdete v oddieli 2 v karte bezpečnostných údajov.

Informáciu o poskytnutí prvej pomoci v prípade nehody nájdete v oddieli 4 v karte bezpečnostných údajov.

 

S0171
Vločkovač, 1 kg
6,00 €
ks
Krištáľ

Je to kvapalný anorganický prípravok na úpravu bazénovej vody. Zráža (precipituje) aj veľmi jemné suspendované častice do zhlukov, ktoré sa dajú ľahko zachytiť v pieskovom filtri pomocou vysávača alebo priebežnou filtráciou bazénovej vody.

Informáciu o nebezpečenstve látky/zmesi nájdete v oddieli 2 v karte bezpečnostných údajov.

Informáciu o poskytnutí prvej pomoci v prípade nehody nájdete v oddieli 4 v karte bezpečnostných údajov.

 

S0168
Krištáľ, 1 l
6,40 €
ks
Flockfix vločkovač

Špeciálny tekutý prípravok určený pre vyvločkovanie kalov a nečistôt z bazéna. Pôsobí v širokom spektre pH, je pH neutrálny. Tekutá forma vločkovača je vhodná pre súkromné i verejné bazény. Vločkovanie je dôležitým krokom pri údržbe bazénovej vody. Dezinfekčné látky síce zabíjajú všetky organické znečistenia, ale nie sú schopné zaistiť ich usadenie na filtrácií. V bazéne tak môže zostať jemný zákal aj napriek tomu, že už neobsahuje živé baktérie. Vďaka vločkovaču dostane voda žiaducu iskru a krištáľový lesk.

Informáciu o nebezpečenstve látky/zmesi nájdete v oddieli 2 v karte bezpečnostných údajov.

Informáciu o poskytnutí prvej pomoci v prípade nehody nájdete v oddieli 4  v karte bezpečnostných údajov. 

100901601
Flockfix vločkovač 1 l
6,00 €
ks
dinofloc kartuše

Pomalyrozpustný vločkovací prostriedok (vliselínové vrecúško alebo kartuša s obsahom cca. 125 g) na báze síranu hlinitého. Vhodné na trvalé vločkovanie v privátnych bazénoch. Vločkovací prostriedok sa niekoľko dní kontinuálne odbúrava, optimalizuje pieskovú filtráciu.

Informáciu o nebezpečenstve látky/zmesi nájdete v oddieli 2 v karte bezpečnostných údajov.

Informáciu o poskytnutí prvej pomoci v prípade nehody nájdete v oddieli 4 v karte bezpečnostných údajov.

Biocídne prípravky používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na etikete a informácie o výrobku.

1010-305-00
dinofloc 8 kartuší
28,70 €
ks