dinofloc kartuše

Pomalyrozpustný vločkovací prostriedok (vliselínové vrecúško alebo kartuša s obsahom cca. 125 g) na báze síranu hlinitého. Vhodné na trvalé vločkovanie v privátnych bazénoch. Vločkovací prostriedok sa niekoľko dní kontinuálne odbúrava, optimalizuje pieskovú filtráciu.

Informáciu o nebezpečenstve látky/zmesi nájdete v oddieli 2 v karte bezpečnostných údajov.

Informáciu o poskytnutí prvej pomoci v prípade nehody nájdete v oddieli 4 v karte bezpečnostných údajov.

Biocídne prípravky používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na etikete a informácie o výrobku.

dinofloc kartuše
1010-305-00
dinofloc 8 kartuší
28,70 €
ks