15.5. Prezimovanie/stabilizácia tvrdosti

Ceny MOC bez DPH
Zazimovač Plus

Zazimovač je tekutý prípravok proti tvorbe rias, zabraňuje ich rastu, zákalu a usadeninám počas zimného obdobia. Na jar výrazne uľahčí opätovné uvedenie bazéna do prevádzky.

Informáciu o nebezpečenstve látky/zmesi nájdete v oddieli 2 v karte bezpečnostných údajov.

Informáciu o poskytnutí prvej pomoci v prípade nehody nájdete v oddieli 4 v karte bezpečnostných údajov.

Biocídne prípravky používajte bezpečne. Pred použítím si vždy prečítajte údaje na etikete a informácie o výrobku.

S0220
Zazimovač, 1l
8,60 €
ks
MPT HARD WATER FIX

Je tekutý prípravok určený na ošetrenie tvrdej vody v bazénoch a vírivých vaniach. Silne mineralizovaná voda (napr. studňová) je príčinou červeného až hnedého zákalu (železo, mangán) vo vode a napomáha rýchlej tvorbe usadenín (vodný kameň), alebo spôsobuje zatvrdnutie pieskovej filtrácie. Prípravok zablokuje minerály spôsobujúce vysokú tvrdosť a taktiež rozpustené kovy spôsobujúce zákaly. Voda ošetrená s MPT HARD EATER FIX nevytvára usedeniny, zákal a šetrí tak technológiu bazéna a prispieva k nezávadnosti bazénovej vody. 

Informáciu o nebezpečenstve látky/zmesi nájdete v oddieli 2 v karte bezpečnostných údajov.

Informáciu o poskytnutí prvej pomoci v prípade nehody nájdete v oddieli 4 v karte bezpečnostných údajov.

Biocídne prípravky používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na etikete a informácie o výrobku.

MPT11
MPT HARD WATER FIX
9,90 €
ks
Blokátor tvrdosti

Kvapalný prípravok na úpravu mineralizovanej (napr. studničnej) vody v bazéne. Prípravok blokuje minerály spôsobujúce tvrdosť vody a prípadne rozpustené kovy spôsobujúce zákal (napr. železo, mangán) do stabilného komplexu. Takto upravená voda netvorí usadeniny ani zákal.

Informáciu o nebezpečenstve látky/zmesi nájdete v oddieli 2 v karte bezpečnostných údajov.

Informáciu o poskytnutí prvej pomoci v prípade nehody nájdete v oddieli 4 v karte bezpečnostných údajov.

Biocídne prípravky používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na etikete a informácie o výrobku.

S0169
Blokátor tvrdosti, 1 l
7,70 €
ks
dinoplex C

Tekutý stabilizátor tvrdosti pre bazénovú vodu pri použití veľmi tvrdej vody. Minimalizuje výskyt usadenín vápnika v bazénovej vode, filtri a tepelnom výmenníku do celkovej tvrdosti cca. 30 - 40°dH (6,3 - 7,1 mmol/l).

Informáciu o nebezpečenstve látky/zmesi nájdete v oddieli 2 v karte bezpečnostných údajov.

Informáciu o poskytnutí prvej pomoci v prípade nehody nájdete v oddieli 4 v karte bezpečnostných údajov.

Biocídne prípravky používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na etikete a informácie o výrobku.

1010-110-00
dinoplex C, 1 l
7,20 €
ks
Calzestab Eisenex

Prípravok na zníženie tvrdosti vody. Tento prípravok na seba viaže vápnik a iné anorganické častice tak, že naďalej nereaguje s ďalšou pridávanou chémiou. Zvyšuje účinnosť chémie i technických zariadení, chráni bazén pred usadzovaním vápennatých krust na stenách bazéna a v cirkulačnom okruhu. 

Informáciu o nebezpečenstve látky/zmesi nájdete v oddieli 2 v karte bezpečnostných údajov.

Informáciu o poskytnutí prvej pomoci v prípade nehody nájdete v oddieli 4 v karte bezpečnostných údajov.

101105601
Calzestab Eisenex 1 l
16,70 €
ks