15.3.1 Úprava pH

Ceny MOC bez DPH
pH mínus

pH- je prípravok na zvýšenie kyslosti (zníženie pH) vody v bazéne. Voda na kúpanie by mala mať hodnotu pH 7,2-7,6. V tomto rozmedzí je zabezpečené najlepšie pôsobenie ostatných prípravkov na úpravu bazénovej vody, a tým aj jej zdravotná nezávadnosť.

Informáciu o nebezpečenstve látky/zmesi nájdete v oddieli 2 v karte bezpečnostných údajov.

Informáciu o poskytnutí prvej pomoci v prípade nehody nájdete v oddieli 4 v karte bezpečnostných údajov.

Biocídne prípravky používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na etikete a informácie o výrobku. 

S0167
pH mínus, 1,6 kg
6,80 €
ks
S0205
pH mínus, 5 kg
18,70 €
ks
pH mínus granulát

Znižuje hodnotu pH vody v bazéne. Vďaka svojmu pevnému zloženiu je dlhotrvajúci, bezchloridový, rýchlo rozpustný.

Na zníženie hodnoty pH o 0,1 je potrebné dodať približne 100 g na 10 m3 vody. Granulát najskôr rozpustite vo vhodnej nádobe s vodou a rovnomerne rozotrite po stenách bazéna. Nikdy nemiešajte s inými chemikáliami!

Informáciu o nebezpečenstve látky/zmesi nájdete v oddieli 2 v karte bezpečnostných údajov. 

Informáciu o poskytnutí prvej pomoci v prípade nehody nájdete v oddieli 4 v karte bezpečnostných údajov.

100811605
pH mínus granulát 5 kg
18,60 €
ks
100811601
pH mínus granulát 1,5 kg
7,50 €
ks
MPT pH -

Prípravok na zníženie pH vody z bazéne a vírivke. Prípravok MPT pH MINUS je vo forme nažltlých perličiek, dobre rozpustných vo vode. Vodný roztok prípravku pH mínus reaguje kyslo a preto sa s ním ľahko znižuje pH vody.

Informáciu o nebezpečenstve látky/zmesi nájdete v oddieli 2 v karte bezpečnostných údajov.

Informáciu o poskytnutí prvej pomoci v prípade nehody nájdete v oddieli 4 v karte bezpečnostných údajov.

Biocídne prípravky použivajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečitajte údaje na etikete a informácie o výrobku. 

MPT19
MPT pH - 1,6 kg
6,50 €
ks
pH Plus 1 kg

pH plus je sypký prípravok na zníženie kyslosti /zvyšovanie hodnoty pH/ v bazénovej vody. Voda má mať hodnotu pH v rozmedzi 6,8 - 7,4. V tomto rozmedzí je zaistené optimálne pôsobenie ostatných prípravkov na ošetrenie bazénovej vody a tým aj jej zdravotné nezávadnosti. Určené: pre zvyšenie pH vody v bazénovh a vo vírivkách. Pre vonkajšie aj vnútorné bazény a vírivky.

Informáciu o nebezpečenstve látky/zmesi nájdete v oddieli 2 v karte bezpečnostných údajov.

Informáciu o poskytnutí prvej pomoci v prípade nehody nájdete v oddieli 4 v karte bezpečnostných údajov.

Biocídne prípravky používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na etikete a informácie o výrobku.

S0182
pH Plus 1kg
5,00 €
ks
pH plus granulát

Prípravok na zvýšenie hodnoty pH. Je určený pre domáce použitie. 100 g prípravku zvýší pH v 10 m3 vody o cca 0,2. V bazéne s tvrdou vodou je účinnosť nižšia a je potrebné buď zvýšiť dávkovanie, alebo pomocou vhodného prípravku znížiť tvrdosť vody.

Informáciu o nebezpečenstve látky/zmesi nájdete v oddieli 2 v karte bezpečnostných údajov.

Informáciu o poskytnutí prvej pomoci v príprade nehody nájdete v oddieli 4 v karte bezpečnostných údajov.

100802603
pH plus granulát 3 kg
14,90 €
ks
100802601
pH plus granulát 1 kg
6,00 €
ks
Alkalita

Prípravok slúži na zvýšenie hodnoty alkality vody a stabilizáciu pH.

Informáciu o nebezpečenstve látky/zmesi nájdete v oddieli 2 v karte bezpečnostných údajov.

Informáciu o poskytnutí prvej pomoci v prípade nehody nájdete v oddieli 4 v karte bezpečnostných údajov.

Biocídne prípravky použivajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečitajte údaje na etikete a informácie o výrobku. 

S0206
Alkalita 1 kg
5,70 €
ks
Alkalinita +

Prípravok k zvýšeniu kyselinovej neutralizačnej kapacity vody. Stabilizuje hydrogenuhličitanovú tvrdosť, čím stabilizuje hodnotu pH. Ukazovateľom nízkej alkality je nízka hodnota pH, prípadne výkyvy pH. Optimálna alkalita je 80 - 120 ppm.

Informáciu o nebezpečenstve látky/zmesi nájdete v oddieli 2 v karte bezpečnostných údajov.

Informáciu o poskytnutí prvej pomoci v prípade nehody nájdete v oddieli 4 v karte bezpečnostných údajov.

100805005
Alkalinita + 5 kg
29,40 €
ks
100805001
Alkalinita + 1 kg
6,80 €
ks
Chlór eliminátor

Chlor Eliminator je granulovaný prípravok na zníženie obsahu chlóru v prípade predávkovania.

Informáciu o nebezpečenstve látky/zmesi nájdete v oddieli 2 v karte bezpečnostných údajov.

Informáciu o poskytnutí prvej pomoci v prípade nehody nájdete v oddieli 4 v karte bezpečnostných údajov.

Biocídne prípravky použivajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje a etikete a informácie o výrobku. 

S0183
Chlór eliminátor 1,5 kg
7,80 €
ks