Zazimovač Plus

Zazimovač je tekutý prípravok proti tvorbe rias, zabraňuje ich rastu, zákalu a usadeninám počas zimného obdobia. Na jar výrazne uľahčí opätovné uvedenie bazéna do prevádzky.

Informáciu o nebezpečenstve látky/zmesi nájdete v oddieli 2 v karte bezpečnostných údajov.

Informáciu o poskytnutí prvej pomoci v prípade nehody nájdete v oddieli 4 v karte bezpečnostných údajov.

Biocídne prípravky používajte bezpečne. Pred použítím si vždy prečítajte údaje na etikete a informácie o výrobku.

Zazimovač Plus
S0220
Zazimovač, 1l
8,60 €
ks