UV-C TECH sterilizátor

Plášť je vyrobený z nerezovej oceli AISI 316 a preto je sterilizátor UV-C TECH prímarne určený pre prívatné bazény, kde nie je pre dezinfekciu vody použitá elektrolýza soli. Princíp dezinfekcie spočíva vo fotochemickom poškodení RNA a DNA, proteinov, enzýmov či iných biologicky významných makromolekul. Nízkotlakové monochromatické UV lampy vyžarujú žiarenie o vlnovej dĺžke 254 nm, intenzita vyžarovanej UV energie je iba v jednej hladine a je silne závisla na teplote upravovanej vody a hodnote prietoku. Výsledkom toho je, že tento typ nízkotlakových UV lamp má iba germicídne účinky. Možnosť kombinácie UV žiarenia s ďalšími technológiami úpravy vedie k dosiahnutiu vysokej akosti vody. Výhodou je zníženie prevádzkových nárokov, resp. úspora dávkovanej chémie a bezpečnú i ľahkú prevádzku v automatickom režime. Nevýhodou je možnosť vzniku sekundárnej kontamínacie, samotné UV žiarenie teda nie je vhodné používať k hygienickému zabezpečeniu. V praxi sa preto kombinuje napr. s chlórovaním. Lampa je hermetický uzavrená v púzdre. UV žiarenie je pre väčšinu organizmov smrteľné nebezpečné - UV lampu používame pre ničenie rias, parazitov, vírov, kvasiniek a bakterií obsiahnutých vo vode. Životnosť lampy je až 9 000 h.

UV-C TECH sterilizátor
935011
UV-C TECH sterilizátor 16W/15 m3

výkon: 16W, intenzita žiarenia: 30 mJ/cm2, doporučený prietok vody: 5 m3/h, max.prietok: 23 m3/h, max. pracovný tlak: 2 bar, napojenie sanie/výtlak - lepenie 63-50

351,70 €
ks
935012
UV-C TECH sterilizátor 40W/35 m3

výkon: 40 W, intenzita žiarenia: 30 mJ/cm2, doporučený prietok vody: 11 m3/h, max. prietok: 23 m3/h, max.pracovný tlak: 2 bar, napojenie sanie/ výtlak - lepenie: 63 -50

422,20 €
ks
935013
UV-C TECH sterilizátor 75W/70 m3

výkon: 75 W, intenzita žiarenia: 30 mJ/cm2, doporučený prietok vody: 16 m3/h, max.prietok: 23 m3/h, max.pracovný tlak: 2 bar, napojenie sanie/výtlak - lepenie: 63-50

459,00 €
ks