Reagencie pre Photolyser

Reagencie pre Photolyser
1410-102-00
Reagencia A na chlór - DPD cca. na 60 analýz
14,00 €
ks
1410-103-00
Reagencia B na chlór - DPD cca. na 60 analýz
14,00 €
ks
1410-104-00
Reagencia C na chlór - DPD cca. na 60 analýz
14,00 €
ks
1410-105-00
Reagencia na pH - cca. na 140 analýz
24,40 €
ks
1410-106-00
Reagencia na amoniak - cca. na 100 analýz
108,70 €
ks
1410-108-02
Reagencia na železo - 0,0 - 0,5 mg/l cca. na 60 analýz

(od r. výroby 2002)

118,80 €
ks
1410-120-00
Reagencia na hliník - cca. na 50 analýz
78,90 €
ks
1410-114-00
Reagencia na meď - cca. na 100 analýz
41,40 €
ks
1410-123-00
Reagencia na ozón - cca. na 60 analýz
40,60 €
ks
1410-306-00
Reagencia na celkovú tvrdosť - cca. na 30 analýz
39,90 €
ks
1410-117-00
Reagencia na mangán - cca. na 50 analýz
78,90 €
ks
1410-111-00
Reagencia na kyselinu kyanurovú - cca. na 100 analýz
57,00 €
ks
1410-107-00
Reagencia na chlorid - cca. na 20 analýz
158,60 €
ks
1410-115-00
Reagencia na fosfát - cca. na 30 analýz
36,70 €
ks
1410-108-00
Reagencia na železo - 0,0 - 5,0 mg/l cca. na 60 analýz(do r. výroby 2001)
100,00 €
ks
1410-113-02
Reagencia na Poolcare - cca. na 70 analýz
54,50 €
ks
1410-121-00
Reagencia na celkovú tvrdosť/kapacitu kyseliny KS 4,3cca. na 70 analýz
56,10 €
ks