Combitrol SLIMATIC

Kompaktné multifunkčné riadenie filtra a spätného preplachu určené k priamej montáži na 6-cestný centrálny ventil filtračného zariadenia. Vhodný predovšetkým k dovybaveniu už jestvujúceho zariadenia. Servopohon s integrovaným riadením filtrácie a spätného preplachu sa jednoducho vymení za ručnú páku na 6-cestnom ventile. Zariadenie s veľkým svetelným alfanumerickým displejom. Filtračná prevádzka automatická/ručná, časový program filtrácie, riadenie výhrevu, ukazovateľ teploty, programovanie spätného preplachu, počítadlo prevádzkových hodín čerpadla a výhrevu, dobeh čerpadla, signalizácia alarmu, pripojenie kontroly prietoku a pripojenie dávkovacej techniky. 6-cestný ventil netvorí súčasť dodávky, hlava adaptéra sa nachádza v telese.

Combitrol SLIMATIC
0960-261-00
Combitrol SLIMATIC pre ventil 1 1/2" a 2"
2 840,00 €
ks
0960-264-00
Combitrol SLIMATIC pre ventil 3"
3 494,20 €
ks